תמוז – יקב בר מאור

2016
זן חדש אשר נחשב ככוכב הבא מבטע כאן יין מתובלן וחלק.

90