שנסון לבן – יקב קלו דה גת

2019
צעיר ורענן. קל לשתייה אך משובך ומעניין

100