לילית – יקב בר מאור

2016
עיזון בין פרי בשל ואדמתיות ביין קליל. לשתות עכשיו ולהנות.

90